Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 17 października br. Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania banków spółdzielczych oraz działalności KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli p...
Niemal każdego dnia KZBS bierze udział w procesach legislacyjnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej, jest to determinowane mnogością wyzwań stojących przed sektorem. Wyzwania te identyfikujemy wspólnie z Państwem, dlatego też dziękujemy za zaangażowanie i jednocześnie zachęcamy do dal...
W dniu 13 września br. gościem programu „Ekspress gospodarczy” radiowej Jedynki była Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Aktualności

01 marca 2016Historia przez ćwierć wieku pisana

25 lat temu, 2 marca 1991 roku w Ciechocinku przedstawiciele 130 Banków Spółdzielczych podpisali protokół założycielski Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, powołując tym samym do życia izbę gospodarczą zrzeszającą i reprezentującą polskie banki spółdzielcze.

29 lutego 2016Spotkanie KZBS z Bankami Spółdzielczymi

W dniu 24 lutego br. Bank Spółdzielczy w Raciążu zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych oraz działalnością KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu, które miało miejsce w Centrali Banku, uczestniczyli przedstawiciele 9 banków spółdzielczych, wśród których obecni byli zarówno Członkowie, jak i nie Członkowie KZBS, a także Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Doradca Prezesa Zarządu KZBS, Pan Michał Krakowiak.

29 lutego 2016Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W dniu 26 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie tytułowego projektu.

25 lutego 2016„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” –  29 lutego upływa termin zgłoszeń

To już ostatnie dni dla banków i placówek, by wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, nad którym magazyn Głos Banków Spółdzielczych objął patronat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego br. Informacje o historii konkursu, zasadach oraz wszelkie dane kontaktowe dostępne są na stronie www.bankprzyjazny.pl.

22 lutego 2016CSR w bankach spółdzielczych – raport EACB

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w Brukseli opublikowało raport dotyczący wybranych praktyk i działań banków spółdzielczych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

17 lutego 2016Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy -  Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W dniu 16 lutego 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu w/w ustawy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KNF, NBP, BFG, RCL, ZBP, KZBS, KK SKOK i organów administracji centralnej.

12 lutego 2016Dane EACB o europejskim sektorze banków spółdzielczych

W dniu 8 lutego br. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) opublikowało na swojej stronie internetowej najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, finansowe i kapitałowe europejskiego sektora bankowości spółdzielczej za 2014 rok.

12 lutego 2016Lustracja w bankach spółdzielczych

W dniu 10 lutego br. w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, zorganizowano robocze spotkanie poświecone tematyce lustracji. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesi Instytucjonalnych Systemów Ochrony Zrzeszeń BPS i SGB, Prezesi Związków Rewizyjnych, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawiciele banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

11 lutego 2016Zmiana ustawy o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stanowisko dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie wysokości opłat sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

09 lutego 2016Konferencja uzgodnieniowa  w Ministerstwie Finansów

W dniu 5 lutego br. odbyła się w Ministerstwie Finansów  konferencja uzgodnieniowa. Jej celem było dopracowanie treści projektów aktów wykonawczych stanowiących wykonanie upoważnień ustawowych, które posłużą stosowaniu rozporządzenia CRR.

05 lutego 2016Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 1 lutego br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

01 lutego 2016Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 27 stycznia 2016 r.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było m.in. omówienie stanu prac dotyczących budowy systemów ochrony instytucjonalnej, wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady, w zakresie rozszerzenia składu Rady o przedstawicieli Systemu Ochrony Instytucjonalnej, omówienie obecnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej w kontekście poniesionych i planowanych obciążeń sektora, jak również bieżących wyzwań regulacyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie banków spółdzielczych. Dokonano również omówienia wniosków dotyczących współpracy sektora bankowości spółdzielczej z instytucjami zewnętrznymi w odniesieniu do dyskusji nad nowym modelem biznesowym banków, a także najważniejszych wydarzeń środowiska, planowanych w 2016 r.

29 stycznia 2016Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

28 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

29 stycznia 2016Reklamacje na rynku finansowym

Przed sektorem finansowym trudny czas dostosowania swoich rozwiązań korporacyjnych do nowych obowiązków jakie nakłada na branżę ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Coraz większa świadomość konsumentów, kampanie uświadamiające ich prawa, a także zmiany w prawie powodują, że skuteczne zarządzanie reklamacjami niesie za sobą  znacznie więcej obowiązków i wyzwań. Choć większość instytucji stosowała procesory reklamacyjne to z racji zupełnie nowej ustawy zapewne pojawią się pytania o właściwą interpretację poszczególnych zapisów i kompetencje nowego organu jakim staje się Rzecznik Finansowy.

28 stycznia 2016Uwagi KZBS do Ministerstwa Finansów

W dniu 27 stycznia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach – oszczędnościowo kredytowych.

« poprzednie ... 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy